VEŘEJNÁ SBÍRKA

fond sportovcůTransparentní přehled fondu

Fond sportovců TJ Slavia byl založen schválením Výkonného výboru TJ Slavia dne 7.6.2017.

Cílem fondu je podporovat mimořádné sportovní aktivity, akce a požadavky sportovců, trenérů registrovaných v oddílech TJ Slavia a požadavky zaměstnanců TJ a členů Výkonného výboru.

Mezi mimořádné aktivity patří:

·         Účast sportovců, trenérů na mezinárodní či unikátní akci

·         Pořádání mezinárodní či unikátní akce

·         Nákup speciálního sportovního či jiného vybavení

·         Podpora havarijního stavu materiálu, sportovišť, objektu TJ Slavia

·         Podpora družstev či jednotlivců v případě postupu do významné soutěže

·         Podpora vzdělávání trenérů na prestižním semináři

·         Ojedinělý požadavek

 

Žádost lze podat nejdříve 3. měsíce před akcí (činností). Nesmí být ziskové.

Žádost se zasílá na vzorovém formuláři na adresy: martina.polakova@slaviahk.cz a lejsek@cvf.cz

Žadatelem může být:

·         Oddíl TJ Slavia (zastoupený předsedou nebo místopředsedou)

·         Zaměstnanec TJ Slavia

·         Člen Výkonného výboru TJ Slavia

 Výši podpory může schválit či neschválit Výkonný výbor TJ Slavia s přihlédnutím ke kritériím.

Podpora není nárokovatelná ze strany žadatele.

 

Kritéria při schvalování:

-          mládež do 18 let

-          významnost/unikátnost/jedinečnost akce

-          vyhodnocení nutnosti nákupu vybavení

-          potřebnost a důležitost materiálního vybavení

-          vyhodnocení havarijního stavu

-          vyhodnocení umístění v soutěžích

-          významnost vyšší soutěže při postupu

-          vyhodnocení přínosnosti semináře

-          finanční náročnost akce

-          zajištění vlastních zdrojů na dofinancování akce

-          naléhavost přidělení podpory

-          význam akce pro TJ Slavia

Případní zájemci o podporu fondu sportovců mohou kontaktovat přímo předsedu TJ

Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Česká unie sportu
Národní sportovní agentura
Technické služby Hradec Králové
Hradec Králové – město na dlani
čeps
ingbau
Catering HK
Lesy ČR
Restaurace Slávka
Městské lesy Hradec Králové
Kemp Stříbrný rybník
Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář
Hotel Grand Hradec Králové
Restaurant HIT v Hradci Králové
Nadační fond Stašových

© TJ Slavia Hradec Králové