VEŘEJNÁ SBÍRKA

orgány TJ

1. Valná hromada

nejvyšší orgán, který se schází alespoň 1 x za dva roky

2. Výkonný výbor

Předsednictvo
Předseda – Jakub Lejsek
Místopředseda – Ing. Milan Nejedlý
Místopředseda – JUDr. Kamil Podroužek

Ostatní členové
Ing. Petr Zajíc
Ing. Tomáš Jansa

3. Revizní komise

Předseda
Mgr. Jiří Vaněk

Členové           
Tomáš Douda
Mgr. Marcela Šimůnková

4. Rada předsedů

nevolený poradní orgán složený ze všech předsedů jednotlivých oddílů

5. Jednotlivé oddíly

1. Členská schůze – nejvyšší orgán oddílů, který se schází alespoň 1 x za dva roky
2. Výbor – složený z předsedy, místopředsedy a jednotlivých členůVýbory oddílů TJ:

Volejbal

oddíl volejbal chlapci
podúčet: 5645331379/0800

oddíl volejbal dívky
podúčet: 5645339389/0800

předseda Ing. Jaroslav Vik
místopředseda Mgr. Jan Kulhánek
členové Jakub Lejsek
  Ing. Petr Zajíc
  Ing. Pavla Trunečková
  Kamil Mňuk


Vodní pólo

oddíl vodní pólo
podúčet: 5645342369/0800

předseda Ing. Tomáš Jansa
místopředseda MUDr. Petr Kratěna
hospodář Marie Baudyšová DiS
organizační pracovník Mgr. Jiří Vaněk
členové Ing. Dominik Erbs


Pozemní hokej

oddíl pozemní hokej
podúčet: 5645305349/0800

předseda Štěpánka Šmídová
místopředseda Petr Podzimek
místopředseda Marek Machút
hospodář Petra Tomsová
členové David Bendák
  Martin Toms
  Jiží Kožešník
  Lucie Kožešníková
  Martin Minařík


Moderní Gymnastika

oddíl moderní gymnastiky
podúčet: 5645326369/0800

předseda Patricie Tučková
místopředseda Petra Halvová
hospodář Jana Rösslerová
členové Klára Posejpalová
  Květoslava Ouhrabková
  Mgr. Dana Makarovová Ouhrabková
  Marcela Šimůnková


Rugby

předseda/hospodář Tomáš Douda
místopředseda Bc. Ladislav Cintler
pokladník Jan Heininger DiS
členové Karel Hojda
  Mgr. Jana Roubalová
  Bc. Ondřej Matějka
  Ing. Jakub Blažek


Házená

předseda Magdalena Šmídová
místopředseda Miloš Cuberka
hospodář Jaroslav Dostál
členové Mgr. Jan Věcek
  Ing. Petr Pech


Šachy

předseda Ing. Radomír Novák
místopředseda Ing. Jiří Nun
organizační pracovník Petr Marek
členové Ondřej Valík
  Jindřich Vochozka


Nohejbal

předseda Jan Motyka
místopředseda Ing. Dušan Pokorný
hospodář Martin Stejskal
členové Martin Černý
  Václav Lourek
  Patrik Černý
  Petr Felgr


ASPV

předseda/hospodář Ing. Zdeněk Vlček
místopředseda Josef Kollátor
členové Ing. Karel Šimek
  Marie Nováková


Zápas

předseda František Maňásek ml.
místopředseda Radek Maňásek
hospodář Radka Maňásková
Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Česká unie sportu
Národní sportovní agentura
Technické služby Hradec Králové
Hradec Králové – město na dlani
čeps
ingbau
Catering HK
Lesy ČR
Restaurace Slávka
Městské lesy Hradec Králové
Kemp Stříbrný rybník
Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář
Hotel Grand Hradec Králové
Restaurant HIT v Hradci Králové
Nadační fond Stašových

© TJ Slavia Hradec Králové